Handtherapie

Handtherapie is een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie speciaal gericht op de revalidatie van letsels aan de handen. De handtherapeut is de specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling van klachten aan de hand, pols en armregio. Een handtherapeut is een ergotherapeut of fysiotherapeut die (een) speciale opleiding(en) op het gebied van de handtherapie heeft gedaan.

De hand is één van onze belangrijkste werktuigen. In ons dagelijks handelen gebruiken we de hand zeer regelmatig. We gebruiken de hand om te eten, om ons te verzorgen, om ons te beschermen en te signaleren. En daarom is handtherapie zo belangrijk.

Botten, banden, pezen en spieren van de hand, pols en arm zijn zeer nauw met elkaar verbonden, evenals de huid en de zenuwen. Dit zorgt er samen voor dat de hand op eindeloos veel manieren kan bewegen: met veel kracht of juist met ongelooflijke precisie.

De hand is ook kwetsbaar. Door een ongeluk, door overbelasting of door slijtage kunnen er allerlei klachten ontstaan. Een klein letsel kan daarom soms grote gevolgen hebben.

Handrevalidatie
Nederland telt jaarlijks ruim 70.000 gevallen van handletsel door een ongeval, nog afgezien van de aangeboren en verworven handletsels. Dat heeft vaak grote gevolgen voor de dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld schrijven en brood smeren.
In Europa wordt handtherapie vooral beoefend door ergo- en fysiotherapeuten. Vanuit hun eigen discipline is in toenemende mate gespecialiseerde kennis en vaardigheid opgebouwd.

Wat is handtherapie?
De handtherapeut bekijkt samen met de patiënt wat er nodig is om de handfunctie zo goed mogelijk te herstellen.

De handtherapeut richt zich op de behandeling van blessures, klachten en/of beperkingen aan de hand, pols en/of arm. Ook revalidatie na een operatie aan de hand, pols en/of arm behoort tot het domein van de handtherapeut.

Er zijn verschillende behandel mogelijkheden zoals wondbehandeling, littekenbehandeling, behandeling van de zwelling, mobilisaties, oefentherapie, training van dagelijkse activiteiten en spalktherapie. Ook kan de handtherapeut voorlichting en adviezen geven met betrekking tot activiteiten thuis, op het werk, op school of bij hobby’s.

Het team
Het team van handtherapeuten van GezondPlus bestaat uit:

  • Anna Curvers  : ergotherapeute
  • Robert Klazema: fysio-/manueeltherapeut, musculoskeletaal echografist

Daar waar nodig wordt tevens gebruik gemaakt van de expertise van de andere disciplines van GezondPlus

GezondPlus Handtherapie is aangesloten bij het Netwerk Handtherapie Noord West (www.handtherapienoordwest.nl)

Al onze handtherapeuten zijn aangesloten bij het Nederlands Gezelschap voor Handtherapie (NGHT)

www.handtherapie.com

Volg ons ook op onze socials

Weten wat er bij GezondPlus speelt? Volg ons dan op onze socials, zodat u altijd op de hoogte blijft!