Anergo ergotherapie en handtherapie

Wanneer u een belemmering ervaart in het dagelijks handelen, kan ergotherapie u mogelijk oplossingen bieden. Cliënten van de ergotherapeut komen op eigen initiatief, worden door hun huisarts verwezen of door een fysiotherapeut of andere hulpverlener geadviseerd om zich aan te melden voor ergotherapie.

Ik, Anna Curvers, ben ergotherapeut en handtherapeut bij Anergo Ergotherapie en Handtherapie.
Ik werk als algemeen ergotherapeut in de praktijk en komt ook aan huis voor advies en training voor het kunnen blijven uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Denk aan het bedenken en aanvragen van woningaanpassingen vanwege een chronische aandoening, het uitproberen van hulpmiddelen of het trainen van een bepaalde activiteit.
Ik ben altijd op zoek naar handige nieuwe hulpmiddelen en probeer alles eerst zelf uit. Zo heb ik een aardige voorraad kussens, keukenhulpjes en allerlei andere handigheidjes opgebouwd die mijn cliënten gratis mogen uitproberen.
Daarnaast heb ik mij als handtherapeut gespecialiseerd in de behandeling van mensen met hand- en polsklachten. Ik hou me daarbij ook bezig met het maken van handspalken.

Anna Curvers

Ergo- en Handtherapeut

Voor wie is ergotherapie?

Ergotherapie is voor iedereen die een probleem ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Mogelijke vragen aan een ergotherapeut zijn:
“Hoe gebruik ik hulpmiddelen zodat ik mezelf kan blijven verzorgen?”
“Zijn er aanpassingen mogelijk zodat ik mijn hobby weer kan oppakken?”
“Is mijn werkplek wel goed ingesteld?”
“Welke manieren zijn er om mijn werk uit te blijven voeren ondanks mijn ziekte?”
“Hoe voorkom ik overbelasting?”
“Hoe kan ik me makkelijker en veiliger verplaatsen van a naar b? “

Wat doet de ergotherapeut?

Nadat u zich heeft aangemeld voor ergotherapie neemt de ergotherapeut contact met u op om de eerste afspraak te maken en uw eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens het eerste consult maakt u kennis met uw ergotherapeut en wordt uw vraag verder besproken. Na dit gesprek en eventueel aanvullend onderzoek stelt uw ergotherapeut –samen met u – een behandelplan op. Dit is helemaal afgestemd op uw vraag en kan bestaan uit bijvoorbeeld een advies, een aanpassing of training.

Hoe ziet de behandeling er uit?

Bij Anergo draait het om uw mogelijkheden. Samen met uw ergotherapeut gaat u op zoek naar oplossingen die bij u passen, zodat u weer meer kunt.
Tijdens het eerste gesprek maakt u kennis met de ergotherapeut en wordt uw vraag besproken. Daarna vindt onderzoek plaats om uw vraag verder in kaart te brengen, bijvoorbeeld met een vragenlijst of observatie. Er wordt gekeken naar de achtergrond van de vraag en de eventuele oplossingsrichtingen en mogelijkheden die er zijn in uw omgeving. Als dit eenmaal is geïnventariseerd, kunnen de doelen van de behandeling worden bepaald. Hiervoor stelt uw ergotherapeut een plan van aanpak op dat wordt besproken met u en – indien gewenst – uw partner, omgeving en/of hulpverleners. Samen met uw ergotherapeut gaat u hiermee aan de slag. Tijdens de behandeling wordt regelmatig besproken hoe het gaat met het behalen van de doelen. Zo nodig worden het plan en de doelen bijgesteld. 

Hoe lang duurt de behandeling?

Tijdens de eerste afspraak, het intakegesprek, kunnen we meestal een goede inschatting maken van het aantal behandelafspraken en de benodigde behandelduur per afspraak. Dit gaat in samenspraak met u en eventueel de mensen om u heen en zal tijdens de behandeling geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.

Wanneer ga ik naar de ergotherapeut?

Wanneer u een belemmering ervaart in het dagelijks handelen, kan ergotherapie u mogelijk oplossingen bieden. Cliënten van de ergotherapeut komen op eigen initiatief, worden door hun huisarts verwezen of door een fysiotherapeut of andere hulpverlener geadviseerd om zich aan te melden voor ergotherapie.

Hoe wordt ergotherapie vergoed?

De behandeling wordt in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De basisverzekering vergoedt 10 volledige behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Voor mantelzorg zitten er extra uren vergoeding  in het basispakket. Enkele zorgverzekeringen hebben extra uren ergotherapie in het aanvullend pakket. Dit kunt u vinden in uw verzekeringspolis. Als u twijfelt, kunnen we dit samen met u uitzoeken. Indien de behandeling niet (meer) wordt vergoed door de zorgverzekeraar, gelden de tarieven zoals de Nederlandse Zorg Autoriteit deze aan ergotherapeuten adviseert

Voor meer informatie over ergotherapie en Anergo, kijkt u op www.anergo.nl of belt u met 020 737 3103

Volg ons ook op onze socials

Weten wat er bij GezondPlus speelt? Volg ons dan op onze socials, zodat u altijd op de hoogte blijft!