Logopedie

logopedie
Welkom bij logopediepraktijk Isa Thie in Wormerveer

Mijn praktijk is gestart in juli 2014 binnen Gezondheidscentrum Wormerveer, GezondPlus.
Ik bied onderzoek, behandeling en begeleiding bij zowel volwassenen als kinderen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem, slikken en gehoor. Voorbeelden van behandelingen zijn:

  • onduidelijke (uit)spraak bij kinderen
  • taalachterstand bij kinderen
  • problemen met de stem bij volwassenen en kinderen
  • problemen met het slikken bij volwassenen a.g.v. hersenletsel
  • spraakproblemen bij volwassenen a.g.v. hersenletsel
  • afasie (geregistreerd afasietherapeut)
  • Cogmedtraining

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.logopediegezondplus.nl

 

Hoe gaat het in zijn werk?

U belt naar GezondPlus voor het maken van een afspraak, telefoonnummer 075 – 657 21 49, voor u of uw kind. Het is mogelijk dat u niet direct terecht kan, maar de wachttijd is meestal niet lang. Als u een verwijzing van de (huis)arts heeft volgt eerst een intakegesprek. Als u dat niet heeft kunt ook een afspraak maken voor een zgn. DTL-screening (zie onder). Daarna wordt in overleg met u afgesproken of en welke behandeling gestart zal worden. Een logopedische behandeling duurt doorgaans een half uur. Meestal wordt er één keer per week behandeld en krijgt u of uw kind oefeningen mee naar huis. Behandeling is mogelijk op woensdagen en vrijdagen.

 

Directe toegankelijkheid (DTL)

De praktijk is direct toegankelijk. Dit betekent dat u of uw kind geen verwijzing van de huisarts nodig heeft voor de eerste afspraak. Tijdens de eerste afspraak, de DTL-screening van 15 minuten, wordt bekeken of u of uw kind alsnog naar de huisarts wordt verwezen en welke behandeling het meest geschikt is.

 

Zorgverzekering

Logopedie zit in het basispakket van iedere zorgverzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De tarieven zijn zichtbaar bij de balie van GezondPlus. De declaraties worden in de meeste gevallen direct bij de zorgverzekeraar ingediend.

 

GezondPlus

Deze logopediepraktijk maakt deel uit van GezondPlus, waardoor nauw samengewerkt kan worden met diverse andere disciplines zoals bijvoorbeeld (orofaciale) fysiotherapie, ergotherapie en andere disciplines binnen GezondPlus.