Ergotherapie

Waar is ergotherapie voor?

Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen en wordt ingeschakeld als activiteiten zoals aan- en uitkleden, schrijven, eten, koken, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, (huishoudelijk) werk of hobby’s niet meer naar wens worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld komen door een verkeersongeluk, het doormaken van een CVA, een beenamputatie etc. Allemaal handelingen die eigenlijk heel “normaal” zijn of zouden moeten zijn maar door de opgelopen beperkingen (fysiek of mentaal) niet meer lukken. De Ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt hoe deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kan oppakken. Het dagelijks functioneren wordt in de ergotherapie onderverdeeld in 3 handelingsgebieden:

  • zelfredzaamheid (bv. wassen, aankleden, eten, mobiliteit);
  • productiviteit (bv. werken, huishouden);
  • vrije tijd (bv. hobby’s, sociale contacten).

 

Wat zijn de taken van de ergotherapeut?
  • Inventariseren wat u wel zelf kunt en wat mogelijke beperkingen zijn; kunt u het huishouden nog helemaal alleen uitvoeren of is het raadzaam om voor sommige grote
    activiteiten zoals ramen lappen hulp in te schakelen?
  • Adviseren hoe u bepaalde activiteiten of handelingen op een andere passende manier kunt uitvoeren;
  • Het trainen en oefenen van dagelijkse activiteiten en taken; de ergotherapeut kan samen met u het koken gaan trainen zodat u weer uw eigen maaltijd kan klaarmaken;
  • Adviseren in hulpmiddelen, voorzieningen en/of (woning) aanpassingen; aangepast bestek of bord zodat uw boterham of stukje vlees niet steeds wegglijdt als u maar één hand of arm kunt gebruiken;
  • Adviseren en training geven aan mantelzorgers of anderen in uw omgeving: is het wel zo verstandig om u partner steeds uit bed te moeten tillen in de ochtend of bestaat er hier een til-hulpmiddel voor waardoor u zelf niet overbelast raakt en op een veilige manier wel u partner uit bed kunt helpen.

Ergotherapeuten stellen mensen in staat de dagelijkse activiteiten in de eigen omgeving te doen.

Voor meer informatie kijk op de website van Anergo, Ergo- en handtherapie www.anergo.nl